Zobrazit menuSkrýt menu

Téma měsíce

Filtrovat články

Zrušit filtr

 • Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících

  Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících

  1. 11. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Poruchy příjmu potravy jsou po astmatu a obezitě třetím nejčastěji se vyskytujícím zdravotním problémem dospívajících dívek a mladých žen. Zejména se jedná o mentální anorexii a mentální bulimii, kterým je věnován následující text.

 • O dětech, smrti a truchlení

  O dětech, smrti a truchlení

  1. 10. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Ordinace klinických psychologů bývají lidskými příběhy doslova přesyceny. Rozhodně to však nebývají příběhy k pobavení. Mezi ty nejsmutnější patří osudy dětí, které osiřely. Pro jejich další život je přitom zásadní období vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.

 • Jsou dnešní děti přetížené?

  Jsou dnešní děti přetížené?

  2. 9. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Ano, mívají toho uloženo mnohem víc, než jim prospívá. Výborně se učit. Ovládnout cizí jazyky. Hrát na hudební nástroj. Sportovat. Vyhrávat. Mnohé současné děti jsou pod obrovským tlakem. Nevystavují se mu spontánně, pouze následují vedení a pokynů svých rodičů či učitelů. Minimálně do té doby, než s dosažením určité samostatnosti převezmou jejich pohled na svět: Kdo nevyniká a nepodává mimořádný výkon, není úspěšný.

 • Attachment: o důležitosti citového pouta v životě, o jeho poruchách a léčení

  Attachment: o důležitosti citového pouta v životě, o jeho poruchách a léčení

  1. 8. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Mít blízké vztahy s druhými lidmi – to je neodmyslitelná, zásadní součást našich životů. Schopnost k někomu se citově připoutat se přitom odvíjí od raného dětství. Pokud dítě v prvních letech života nemá vhodné podmínky pro získání bezpečného citového pouta k jedné dospělé osobě, může u něj dojít k tzv. poruchám attachmentu.

 • Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?

  Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?

  27. 6. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Stručná odpověď je jednoznačná: Ano, mohou. Syndrom vyhoření je v moderní západní společnosti potenciálně všudypřítomným jevem a nevyhýbá se ani našim domovům. Ukazuje se, že v rodinné sféře vyhořením nejčastěji trpí ženy-matky. Což neznamená, že by se mužů-otců netýkalo.

 • Vysvědčení: Vysoká očekávání rodičů a obavy z trestu vedou ke strachu u dětí

  Vysvědčení: Vysoká očekávání rodičů a obavy z trestu vedou ke strachu u dětí

  3. 6. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Čas vysvědčení je vyvrcholením školního roku. Známky na stupnici od 1 do 5, tedy převažující způsob hodnocení v našich školách, jsou považovány za vizitku žáka i jeho rodičů, odměnu za vynaložené úsilí a motivaci k výkonům vyšším. Ke známkám na vysvědčení se upínají velká očekávání, pro mnohé však jde o zátěž, se kterou se těžko vyrovnávají. Děti mohou snadno získat dojem, že známky jsou hlavní, na čem rodičům záleží, a obávají se trestů. Každoročně se objevují i smutné případy, které dokazují, že děti nemusí zvládnout všechny nároky, které na ně jsou kladeny.

 • Ztracené dítě: noční můra všech rodičů

  Ztracené dítě: noční můra všech rodičů

  2. 5. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Podle policejní statistiky se v loňském roce ztratilo 5 564 dětí. Pro rodiče představuje pátrání po dítěti jednu z nejstresovějších situací, ve které se mohou ocitnout. Kromě dobrovolného opuštění domova nebo nedobrovolného únosu se děti často ztrácejí v nákupních a zábavních centrech, v prostředcích hromadné dopravy, na rozlehlých hřištích či na neznámých místech v době dovolených. Jak se v takovém případě zachovat? Co dělat proto, abychom se podobným traumatům vyhnuli?

 • Prenatální diagnostika vrozených vad plodu v otázkách a odpovědích

  Prenatální diagnostika vrozených vad plodu v otázkách a odpovědích

  3. 4. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Všichni nastávající rodiče nejvíce touží po tom, aby se jejich miminko narodilo zdravé. Díky moderním metodám prenatální diagnostiky lze dnes mnoho vrozených vad odhalit již v průběhu těhotenství. Jaké jsou tyto metody a nakolik jsou rizikové? Měly by těhotenský screening podstupovat všechny těhotné? Dá se vrozená vada poznat i na 3D ultrazvuku? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem článku.

 • Psychosomatika: Rodinná terapie jako léčba onemocnění

  Psychosomatika: Rodinná terapie jako léčba onemocnění

  4. 3. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Vleklé zdravotní potíže jsou vždy nepříjemné. A nezřídka ani série různých vyšetření neodhalí jasnou příčinu onemocnění či zdravotního problému, léky trvale nezabírají, rejstřík možností, jak tělo „opravit“, je vyčerpán. V takových případech však možná uzdravení nepřichází proto, že pro účinnou léčbu je potřeba mnohem více než znát chorobopis. Na vině totiž může být zátěžová životní situace, narušené vztahy v rodině či jiné problémy z duševní nebo sociální oblasti.

 • Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?

  Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?

  1. 2. 2013 | Kategorie: Téma měsíce

  Za agresivními a dalšími násilnými projevy dětí dospělí často vidí pouze zhoubný vliv médií. Sklony k agresivitě jsou ovšem dané geneticky, přičemž v nemalé míře k rozvoji nevhodného chování u dítěte přispívají sami rodiče. Ptáte se jak? I to se dočtete v našem článku.

 • Chodicilide.cz: Proč není soucit s lidmi s postižením namístě?

  Chodicilide.cz: Proč není soucit s lidmi s postižením namístě?

  27. 12. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Každý člověk si přeje, aby s ním ostatní jednali jako se sobě rovným, a lidé s postižením nejsou výjimkou. Tato myšlenka je základním kamenem kampaně chodicilide.cz, která usiluje o změnu postoje veřejnosti k osobám se zdravotním postižením a nabízí množství informací, praktických rad a návodů pro jednání s lidmi se zdravotním postižením bez nejistoty, strachu či ostychu.

 • Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat

  Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat

  26. 11. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Konec roku má většina z nás spojený především s vánočními svátky a také s oslavami silvestra. Zejména děti se nemůžou dočkat Štědrého dne a těšení se na dárky a na štědrovečerní atmosféru je provází celým prosincem. Poslední měsíc v roce však kromě rozzářených dětských očí, splněných snů a času stráveného ve společnosti těch nejbližších přináší i mnohá úskalí a rizika, a to především pro to nejcennější, co v životě máme, pro naše děti.

 • Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí

  Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí

  1. 11. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  O sexuálním zneužívání dětí se mluví čím dál častěji, ačkoli ohlášených případů dle statistik nepřibývá. Počet dětských obětí je ale pravděpodobně mnohonásobně vyšší, než uvádějí oficiální data. Zneužívání dětí se přitom odehrává ponejvíce tam, kde to čekáme nejméně – v na první pohled spořádaných rodinách.

 • Rozvod a děti: Víte, co je syndrom zavrženého rodiče?

  Rozvod a děti: Víte, co je syndrom zavrženého rodiče?

  1. 10. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Rozchod rodičů znamená mimo jiné i nutnost domluvit se na porozvodové péči o dítě či děti. Tento krok se bohužel nezřídka mění ve vleklý konflikt, který může vést až k tomu, že dítě začne jednoho z rodičů nenávidět a odmítá s ním být v jakémkoli kontaktu. Stále častěji se tak v naší společnosti mluví o syndromu zavrženého rodiče.

 • Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence

  Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence

  3. 9. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Počítač, internet, mobilní telefon, televize – položky, které jsou dnes víceméně běžnou součástí českých domácností a děti přitahují jako magnet. Nemálo z nich pak s těmito „kamarády“ tráví denně více času než s vrstevníky z masa a kostí. Jak je každodenní sezení u obrazovek a monitorů ovlivňuje? Co by měli vědět rodiče, aby se z původně neškodného užívání věcí nestala časem závislost, která život jejich dítěte zásadně poznamená?

 • Jak pomáhat – formy a možnosti dárcovství

  Jak pomáhat – formy a možnosti dárcovství

  2. 8. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Základní podmínkou pomoci druhým je především chuť pomáhat, ochota dělit se, štědrost a altruistické smýšlení. Tedy vlastnosti, které jsou projevem toho nejlepšího z lidské povahy a v pravém slova smyslu podstatou lidství. Být štědrý je přitom docela snadné. Je to věc, která vychází z vnitřního přesvědčení. K tomu, abychom byli schopni touhu pomáhat efektivně naplnit a realizovat, někdy stačí málo. Vědět, jakou formou vlastně pomáhat lze a kde se naše možnosti mohou nejlépe uplatnit.

 • O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte

  O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte

  28. 6. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  „Pocházím z dětství“ – slova Antoina de Saint-Exupéryho, autora světoznámého pohádkového příběhu o Malém princi. V té krátké větě je obsažena podstata každého z nás, totiž že jaké prožijeme dětství, má zásadní vliv na to, jaký bude celý náš život. A dětství, to jsou především rodiče, jejich bezvýhradná láska, ale také výchovný styl, na jehož základě se buduje vztah mezi dítětem a rodičem. Jaké jsou nevhodné přístupy ve výchově a kdy lze mluvit o psychickém násilí vůči dítěti ze strany rodičů?

 • Jak se vyrovnat s postižením dítěte

  Jak se vyrovnat s postižením dítěte

  31. 5. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Hlavně aby bylo zdravé. To je věta, která provází nastávající maminky celým těhotenstvím. Přání mít zdravé dítě je normální a pochopitelné. Nikdy však neexistují záruky, že se miminko skutečně narodí zdravé. Anebo že zdravé miminko vyroste ve zdravé dítě. Všichni si přejeme mít zdravé děti. Toto přání však nemůže být pokaždé naplněno. Pokud tuto myšlenku přijmeme, můžeme se pokusit hledat řešení, jak čelit situacím, kdy se narodí „tak trochu jiné dítě“.

 • Geny a výchova

  Geny a výchova

  2. 5. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Otázka genů se skloňuje v náhradní rodinné péči (NRP) ve všech pádech. Náhradní rodiče se táží, zda by se k nim takto chovalo jejich vlastní dítě. Náhradní děti si kladou otázky, zda by takto jednali i jejich biologičtí rodiče. Poruchy chování u ústavních dětí se vysvětlují povzdechem: „No jo, tak to víte, co se sem asi tak může dostat za matroš…“

 • Vliv rozvodu na duši a chování dítěte

  Vliv rozvodu na duši a chování dítěte

  3. 4. 2012 | Kategorie: Téma měsíce

  Přibližně každé druhé manželství se rozpadne a skončí rozvodem. Láska, kterou k sobě muž a žena cítili, se někam vytratí a na její místo nastoupí zášť a zloba. Všechny prostředky, jak dát vztah do pořádku, jsou vyčerpány a na stole leží žádost o rozvod. Znesváření manželé jsou zcela pohlceni svými spory a často si ani neuvědomují, že rozvod se citelně nedotýká jen jich samotných, ale především jejich dětí. A jako by toho nebylo dost, zrovna teď děti začínají zlobit a jsou s nimi problémy...

1 4 5 6

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS