Rozložení inteligence v populaci

Přibližně čtvrtinu populace tvoří lidé s vyšší až nadprůměrnou inteligencí. To se pochopitelně týká i dětí, z nichž ne všechny chodí do škol s výukovým programem přizpůsobeným jejich schopnostem a potřebám. Někdy se může stát, že jejich vysoký inteligenční kvocient zůstane dlouho nerozpoznán, protože tyto děti mají problém zařadit se do běžného kolektivu a mohou být i oběťmi šikany. Naštěstí se v posledních letech mnohé mění k lepšímu, mimo jiné i proto, že nadprůměrně nadané děti jsou součástí inkluzivního vzdělávání.

IQ

Zdroj: Rozdělení populace podle inteligence (Bohatý, 2017)