Rizikové chování v dopravě

Autor/ka: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

holčičkaRizikovým chováním v dopravě je míněno takové chování, které vede k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím.

Jedná se o chování způsobené:

  • vlivem návykových látek,
  • neznalostí dopravních předpisů nebo
  • může být ovlivněné osobností dítěte (ADHD, impulzivita, nedostatečná sebekontrola, nepozornost, zvýšená agresivita, potřeba vzrušujících zážitků, neznalost důsledků, úzkostnost či deprese nebo přeceňování vlastních schopností).

Dítě riskováním v dopravě ohrožuje nejen samo sebe, ale i ostatní účastníky dopravy. Abychom takovému chování předcházeli, je důležitá prevence ve školách v podobě dopravní výchovy, kterou je možné zahájit již v mateřských školách a zejména pak na prvním stupni základních škol. Stejně důležité jsou kladné vzory v rodině.

Ale jak udržíme při jízdě automobilem dítě v klidu, aniž bychom použili nadávky a nervózní poznámky? A přecházíme silnici pouze po přechodu pro chodce či dodržujeme stoprocentně pravidla silničního provozu při jízdě na kole?

S dětmi je třeba o chování v dopravě mluvit, ukazovat jim, jak vyřešit reálné dopravní situace, jaké situace mohou být nebezpečné (například vliv návykových látek na chování v dopravě, přelézání vagónů vlaků, chůze v blízkosti tramvají, jízda na skateboardu či bruslích po silnici a podobně). Při tom všem je důležité vést děti k úctě k sobě samotným i ostatním lidem.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor článku

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V roce 2008 ukončil postgraduální studium Dopravní psychologie a získal kvalifikaci Dopravní psycholog. Od roku 2007 působí jako odborný asistent FF UP v Olomouci, kde působí v sekci „Sociální psychologie a psychologie práce“. Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie, věnuje se problematice návykových látek v dopravě, otázkám bezpečnosti dopravy, psychologii práce a organizace a primární prevenci rizikového chování.

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Literatura

LOWIS, D. Šupito: bezpečně v silničním provozu: pěšky, na kole nebo na kolečkových bruslích: dopravní výchova. Praha: Mutabene, 2009. 25 s.

STOJAN, M. et al. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: MSD, 2008. 109 s.

VOTRUBA, J. Dopravní výchova. Díl 1, Chodec. Praha: Fortuna, 1992. 62 s.

VOTRUBA, J. Dopravní výchova. Díl 2, Cyklista: Pro 4. a 5. roč. základní školy. Praha: Fortuna, 1993. 59 s.

ZVADOVÁ, Z., JANOUŠEK, S. Aby tě auto nepřejelo: prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ. Praha: Státní zdravotní ústav, 2006. 15 s.

Výzkumy

Hoskovec, Jiří, Stejskal, Lubomír a Štikar, Jiří. Výchovné prostředky a dopravní bezpečnost. Praha: [s.n.], 1973.

Audiozáznamy

Zebra se za vás nerozhodne - Marie Pitrová. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Ranní interview, 2011.

Bezpečnost dětí v provozu a na silnici - Martin Gebauer. Radio, ČRo Praha - Host do domu, 2009.

Děti a doprava - Jarmila Jónová. Radio, ČRo 6 - Zaostřeno na mladé, 2008.

Úrazy na železnici. Radio, ČRo Sever - Informace ze severu Čech, 2008.

Preventivní program úrazů dětí v dopravě. Radio, ČRo Sever - Informace ze severu Čech, 2008.

Bezpečnost dětí při cestě do školy - Václav Špička. Radio, ČRo 2 Praha - V dobrém stylu, 2006.

Bezpečnost dětí na přechodu - Robert Šťastný. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Vaše téma, 2006.

Bezpečnost dětí v provozu. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Seriál týdne, 2005.

Videozáznamy

Nadace BESIP hodnotí bezpečnost dětí při nehodách i roli médií. TV, Česká televize - Před polednem, 2010.

Bezpečnost - úrazy dětí v dopravě. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Další informace

Informace o prevenci rizikového chování v dopravě naleznete na webových stránkách BESIPu (www.ibesip.cz) nebo Centra dopravního výzkumu (www.cdv.cz).

Zpět na téma Rizikové chování dítěte

Autor/ka
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2008 ukončil postgraduální studium Dopravní psychologie a získal kvalifikaci Dopravní psycholog. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí v sekci „Sociální psychologie a psychologie práce". Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie, věnuje se problematice návykových látek v dopravě, otázkám bezpečnosti dopravy, psychologii práce a organizace a primární prevenci rizikového chování.

Odborná knihovna:
Články: