Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o životním a existenčním minimu.

URL původního zákona (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb037-06.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-brezna-2006-o-zivotnim-a-existencnim-minimu-15248.html.