Z deště pod okap : úvaha o tom, kam směřují a jsou směřovány zvláštní školy

Autor/ka
Karel Kaprálek
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Nevyjasněná koncepce zvláštních škol a úbytek jejich žáků. Není jasné, zda tyto školy mají být určeny žákům s mentálním postižením nebo žákům, kteří z různých důvodů nezvládají výuku na běžných základních školách (např. žáci z nepodnětného prostředí, žáci s podrůměrnými rozumovými dovednostmi, s poruchami chování či učení). Nedostatky nového školského zákona a navazující legislativy v částech věnovaných zvláštním školám (vzdělávací program, definice cílové skupiny žáků, počty žáků ve třídách).

Kaprálek, Karel. Z deště pod okap: úvaha o tom, kam směřují a jsou směřovány zvláštní školy. Učitelské listy, 2004-2005, 12(9), s. 12. ISSN 1210-7786.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985070&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské listy, Roč. 12, č. 9 (2004-2005)