Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči

Autor/ka
Zdeňka Králíčková
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou vyživovací povinnosti rodičů k dětem v náhradní rodinné a výchovné péči.

Králíčková, Zdeňka. Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči. Právní rozhledy, 2005, 13(9), s. 305-309. ISSN 1210-6410.

Související obsah

Problematikou výživného se na portále Šance Dětem primárně zabývají články:

- od Andrey Cerqueirové s názvem "Zálohové výživné - dočkají se ho sólo rodiče?"

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Právní rozhledy, Roč. 13, č. 9 (2005)