Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

Autor/ka
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Monika Frydrychová
Michaela Kassaiová
Robert Jůzek
Jiří Chomiak
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Diagnostika a léčba vývojové dysplazie kyčlí zaznamenala od 80. let 20. století významný rozvoj díky ultrazvukovému vyšetření novorozenců. Při časném záchytu lze většinu dětí, i s nejzávažnějšími nálezy, úspěšně léčit ambulantně při správném použití abdukčních pomůcek. Kyčle decentrované s kontrakturou reponujeme šetrnou postupnou distrakcí, která dosud nemá žádné závažné následky v podobě aseptické nekrózy. Případy reziduální dysplazie řešíme operačně z důvodu prevence časného vzniku artrózy.

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, roč. 17, č. 3