Vyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině

Autor/ka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině.

Původní znění vyhlášky (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb15-59.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-o-umluve-o-vymahani-vyzivneho-v-cizine-6018.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29395&Section=1&IdPara=1&ParaC=2