Vrstevnické vztahy dětí v časné adolescenci umístěných v dětském domově

Autor/ka
Anna Rezková
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce je zaměřena na vrstevnické vztahy časných adolescentů, kteří byli umístěni do dětského domova. Práce je rozdělena do dvou částí.