Volejbal pro osoby se specifickými potřebami

Autor/ka
Jaroslav Buchtel
Kristýna Kůtová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

1. část: Volejbal s určitými úpravami mohou hrát i osoby se specifickými potřebami. V současnosti existují 3 formy hry: pro osoby se sluchovým postižením, s mentálním postižením a volejbal sedících a stojících. Základní informace o volejbalu osob se specifickými potřebami - vznik, řídící organizace. Příspěvek je zaměřen na volejbal sedících a stojících (možnost použití protéz na dolních končetinách) - charakteristika, pravidla hry.

Buchtel, Jaroslav. Volejbal pro osoby se specifickými potřebami. Část 1. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2013, 79(3), s. 38-40. ISSN 1210-7689. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001469189&local_base=ANL.

2. část: V návaznosti na první část příspěvku se autoři zaměřili na problematiku nácviku a zdokonalování v tréninku volejbalu osob se specifickými potřebami. K rozboru a charakteristice herních činností jednotlivce, kombinací a systémů přidali vybraná průpravná a herní cvičení, která mohou přispět k osvojení volejbalových dovedností. Text obsahuje metodické poznámky a příklady cvičení, doplněno obrázky a schématy.

Buchtel, Jaroslav a Kůtová, Kristýna. Volejbal pro osoby se specifickými potřebami. Část 2. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2013, 79(4), s. 32-39. ISSN 1210-7689. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001480362&local_base=ANL.

 

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001469189&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 79, č. 3 (2013)