Vnímání světa u malých dětí s hluchoslepotou, možnosti jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje

Autor/ka
Blanka Korčáková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce je zaměřena na děti s hluchoslepotou, na možnost jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje. Práce je složena z teoretické a praktické části, která je promítnuta v podobě krátkých vstupů do textu. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. Nejdříve jsou vymezeny základní pojmy spojené s termínem hluchoslepota. Následuje část věnována péči o hluchoslepé v České republice a v zahraničí.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/220541/pedf_b/