Vliv okolního prostředí na kvalitu života jedinců s kombinovaným postižením

Autor/ka
Kamila Vizentová
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce si klade za cíl ve třech teoretických částech shrnout důležité informace o kvalitě života jedinců s kombinovaným

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/430457/pedf_b/