Uplatnění absolventů praktických škol jednoletých

Autor/ka
Lucie Horáková
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá uplatněním absolventů praktických škol jednoletých na trhu práce. Cílem práce je zjistit, zda jsou absolventi praktické školy jednoleté uplatnitelní na trhu práce a jak vypadá jejich pracovní život. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá středně těžkým mentálním postižením, jeho etiologií a charakterizuje jedince se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Druhá kapitola popisuje systém vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Třetí kapitola se věnuje možnostem pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením na otevřeném trhu práce. Čtvrtá výzkumná část práce obsahuje kazuistiky a výzkumné šetření zaměřující se na pracovní uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/362401/pedf_m/