Typologie žáka - výhodná pomůcka ve výuce

Autor/ka
Hana Skálová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Informace o knize Typologie osobnosti u dětí (Využití ve výchově a vzdělávání) Šárky Mikové a Jiřiny Stang vydané v nakladatelství Portál a dalších publikacích, které se typologií osobnosti a jejími pedagogickými aplikacemi zabývají. Čtyři dimenze osobnosti a jejich využití ve výuce. Uplatnění typologie žáků např. v přizpůsobení formy zkoušení (písemné nebo ústní) typu žáka (extrovert, introvert).

Skálová, Hana. Typologie žáka - výhodná pomůcka ve výuce. Týdeník školství [Tištěný text], 2012, 20(9), s. 5. ISSN 1210-8316.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001390486&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Týdeník školství, Roč. 20, č. 9 (2012)