Systém práce s mladistvými pachateli trestné činnosti v ČR [rukopis]

Autor/ka
Stanislava Sváčková
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Kriminalita je závažným jevem, proti kterému bojuje každá vyspělá společnost. Období dospívání je málo odolné vůči negativním vlivům společnosti, a proto je třeba proti kriminalitě mládeže nalézt systém vhodných opatření. Jaký je v České republice systém práce s mladistvými pachateli a co vše zahrnuje, o tom pojednává tato práce. Nastiňuje složitost dospívání a využívaný systém prevence kriminality. V souvislosti s poměrně novým zákonem o soudnictví ve věcech mládeže se podrobněji zabývá trestním řízením a možnými způsoby řešení trestné činnosti nedospělého pachatele.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001013165/3418666