Syndrom třeseného dítěte

Autor/ka
Dominika Průchová
M. Velemínský
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Syndrom třeseného dítěte (SBS - Shaken Baby Syndrome) je označení pro soubor příznaků, které se vyskytují u dětí traumatizovaných otřesy. Jedná se především o mikrotraumata v mozkové tkáni. Jde většinou o neuvědomělou formu násilí, kterého se dopouští rodič nebo osoba pečující vůči dítěti. Zatřesení je reakcí na záchvat pláče a rodiče musí být informováni o riziku třesení dítěte. Nejohroženější skupinou jsou děti do 6 měsíců věku, ohroženy jsou i děti do 2 let věku. Nejzávažnější následky třesení - epilepsie, poruchy zraku, zhoršení sluchu, mozková obrna.

Průchová, Dominika a Velemínský, M. Syndrom třeseného dítěte. Česko-slovenská pediatrie: Časopis České a Slovenské pediatrické společnosti, 2010, 65(4), s. 179-183. ISSN 0069-2328.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302956&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česko-slovenská pediatrie, Roč. 65, č. 4 (2010)