Stereotypie u dítěte s Aspergerovým syndromem

Autor/ka
Lucie Slabihoudková
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá stereotypií u dítěte s Aspergerovým syndromem. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část je teoretická a obsahuje dvě kapitoly. První kapitola popisuje krátce Aspergerův syndrom jako jednu z pervazivních vývojových poruch, a také historii syndromu. Následující kapitola se blíže zaměřuje na projevy tohoto syndromu a jeho diagnostiku. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu orientovaným na stereotypii a její projevy u dítěte s Aspergerovým syndromem. Výzkum byl realizován metodou rozhovoru s rodiči těchto dětí.