Srovnání aktivity batolat v rámci vrstevnické skupiny u dětí z kojeneckých ústavů, z jeslí a z rodin

Autor/ka
Kateřina Černá
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Hlavním cílem této studie bylo zjistit, zda se liší chování batolat v rámci vrstevnické skupiny u dětí z kojeneckých ústavů, z jeslí a z rodin. Bylo pozorováno 68 dětí, jejichž chování bylo rozřazeno do 5 kategorií: na sebe zaměřená aktivita, aktivita zaměřená na fyzické prostředí, sociální pozornost, sociální nabídka a sociální interakce.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/263149/fss_m