Souvislosti copingových strategií a posttraumatického rozvoje u sourozenců dětí s postižením

Autor/ka
Marie Soukupová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá aktuálními koncepty zvládání náročných životních situací (copingu) a posttraumatického rozvoje u zdravých sourozenců dětí s