Služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením

Autor/ka
Anna Kučerová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001277674&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009