Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002

Autor/ka
Kateřina Zdráhalová
Jaroslav Štěrba
Jiří Domanský
Bohumír Blažek
Hana Ptoszková
Vladimír Mihál
Zbyněk Novák
Jiří Hak
Daniela Procházková
Zdeňka Černá
Pavel Timr
Yahia Jabali
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Petr Smíšek
Zuzana Zemanová
Marie Jarošová
Alena Houdková
Ester Mejstříková
Ondřej Hrušák
Jan Zuna
Iveta Janotová
Jan Trka
Jan Starý
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Akutní lymfo-blastická leukémie (ALL) je nejčastější nádorové onemocnění u dětí. Její léčba byla v České republice sjednocena v polovině osmdesátých let. V letech 2002-2007 byli v České republice děti a dospívající s akutní lymfoblastickou leukémií léčeni v mezinárodní randomizované studii ALL-IC BFM 2002. Zařazeno bylo 291 pacientů ve věku 1-18 let, kojenci byli léčeni samostatným protokolem.

Sedláček, Petr, [et al.]. Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002. Časopis lékařů českých, 2015, roč. 154, č. 2, s. 79-89. ISSN 0008-7335 (tištěná verze). ISSN 1805-4420 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1075579
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis lékařů českých, 2015, roč. 154, č. 2