Rytmicko hudební výchova u sluchově postižených

Autor/ka
Jana Krejčíková
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce nese název Rytmicko hudební výchova v Základních školách pro sluchově postižené na Moravě. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola vymezuje základní charakteristiky sluchového

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136327/pedf_m/