Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání

Autor/ka
Petra Sandanyová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Práce se zabývá vztahy mezi rodinou a školou a jejich vlivem na dítě. Škola a rodina patří mezi základní instituce, které mají nenahraditelný vliv na výchovu a rozvoj osobnosti jedince. Je proto nezbytně nutné, aby spolu tyto dva subjekty spolupracovaly, a aby tato spolupráce byla efektivní. Škola zajišťuje vzdělání, podporuje výchovu, ale vždy je nutná

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/224805/ff_m/