Rodina dítěte se syndromem fragilního X chromozomu

Autor/ka
Monika Zádrapová
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývala rodinou dítěte se syndromem fragilního X chromosomu. Teoretické část práce vymezuje problematiku mentálního postižení a syndromu fragilního X chromosomu. Dále se věnuje rodině, její adaptací na postižení dítěte, systému poradenských služeb a možností edukace dětí s mentálním postižením. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zmapování života rodiny, ve které vyrůstá dítě se syndromemfragilního X chromosomu. Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány pomocí rozhovorů s matkami dětí s postižením.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/426457/pedf_m/