Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí

Autor/ka
Petr Franiok
Renata Kovářová
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované reflexi současných trendů (počátek 21. století) ve speciální pedagogice.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20112174988_1.pdf.

Franiok, Petr, a Kovářová, Renata. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 33 s.ISBN 978-80-7368-942-1.

Příspěvky a jména účastníků:

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL - Miroslava Bartoňová, Marie Vítková

REFORMY POLSKIEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UWARUNKOWANIA I TENDENCJE ZMIANY - Zenon Gajdzica

NACHÁZÍ SE ČESKÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA NA ROZCESTÍ? - Boris Titzl

MOŽNOSTI TERAPEUTICKÝCH INTERVENCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM - Petr Franiok

1. SEKCE
TERAPIE A INTERVENCE VE SPECIÁLN Í PEDAGOGICE

APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE - Petr Adamus
JAK POMÁHÁ VÝUKA SÓLOVÉHO ZPĚVU RADOVANU GRUBEROVI - Barbora Blahutová
VOJTOVA TERAPIE JAKO VÝZNAMNÝ FAKTOR PŘI VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - Ilona Fialová, Petra Schubertová
DĚTSKÝ DOMOV RODINNÉHO TYPU V PŘÍPADOVÉ STUDII DĚTSKÉHO DOMOVA BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY KRATOCHVÍLOVÉ V ŘEPIŠTI - Kateřina Janků
ETOPEDICKY ZAMĚŘENÁ INTERVENCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V OSTRAVĚ - Martin Kaleja
MUS C THERAPY AND ITS ADVANTAGES FOR THE EDUCATION OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS - Lidia Kataryńczuk-Mania
PRACOVNÍ ČINNOST JAKO DIAGNOSTICKÁ SITUACE U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM - Jaroslav Kysučan
O AKTIVAČNÍCH CENTRECH - PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ???
VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ BD3LIOTERAPIE U OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM - Lenka Mitrychová
PODPŮRNÉ AKTIVITY PŘI ZAVÁDĚNÍ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOLÁCH CPI V OPAVA - PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - Michal Míček, Petra Stonišová, Hana Tichá
PROGRAM KOMPLEXNÉHO ROZVOJA A PODPORY DETÍ A MLÁDEŽE S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM - Tatiana Morochovičová
REALIZACE REHABILITAČNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM - Hana Novohradská, Edita Jankova
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM - JEHO ÚLOHA V SOUČASNOSTI A MOŽNOSTI REEDUKAČNÍCH FOREM PRÁCE S KLIENTY S NARUŠENOU KOMUNDKAČNÍ SCHOPNOSTÍ - Yveta Odstrčilíková
INTERVENCE V OBLASTI KOMUNIKACE U MALÝCH DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - Zuzana Sýkorová
PROFESNÍ A OBČANSKÁ AKTIVIZACE OSOB MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V POLSKU - Bernadeta Szczupał
ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM JAKO REAKCE NA ZJIŠTĚNÝ STAV INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 - Daniela Škutová, Bohumila Potočná
STRUKTUROVANÉ UČENÍ VE VÝUCE ŽÁKA S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, VYUŽITÍ VE VÝUCE ANGLIČTINY, NAUKOVÝCH PŘEDMĚTECH A PŘI PRÁCI NA POČÍTAČI - Dagmar Vilášková
VYBRANÉ ASPEKTY INTERVENCE V ROZVOJI ŘEČI U DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM - Eva Zezulková

2 . SEKCE
AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUDOBÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
PŘÍSTUPY K ŽÁKŮM SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - Miroslava Bartoňová
FORMY KSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLSCE - Izabela Bieńkowska, Ilona Fajfer-Kruczek
PROBLEMATIKA SLYŠÍCÍCH DĚTÍ NESLYŠÍCÍCH RODIČŮ - Igor Hampl
NADANÝ ŽÁK S DYSLEXIÍ - Lenka Heczková
THE PROBLEMS OF INCLUDING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS WITHIN THE SPACE OF THE POLISH EDUCATIONAL SYSTEM - Zdislava Janiszewska-Nieścioruk
SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ NA SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OSTRAVĚ - Iva Klugová
PŘÍPRAVA NA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE OČIMA STUDENTŮ - Renata Kovářová
POSTOJE INTERDISCIPLINÁRNEHO TÍMU ODBORNÍKOV K SEXUALITĚ OSÓB S ŤAŽŠÍM MENTALNYM POSTIHNUTÍM - Stanislava Mandzáková
MATURITA BEZ HANDICAPU: ÚPRAVA PODMÍNEK PRO STUDENTY S SPU - Helena Mravcová
JAK SE ŽIJE S DYSLEXIÍ - Kateřina Nikelová
ALTERNATÍVNA A AUGMENTATÍVNA KOMUNIKÁCIA U DETÍ S MENTALNYM P0STD3NUTÍM - Helena Orieščiková
PODPORA NADANÉHO DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE - Alena Pokorná
DEFICITY DÍLČÍCH FUNKCÍ U DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO A KULTURNĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ - Jana Presová
ZNAKOVÝ JAZYK NENÍ PRO NESLYŠÍCÍ SYSTÉMEM ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE - Tereza Skákalová
PROBLEMATIKA ŽÁKŮ S PORUCHOU ADH D NA BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - Hana Slaná
KVALITA ŽIVOTA NEDONOŠENÝCH DĚTÍ S RETINOPATIÍ - Kateřina Stejskalová
KONTEXT DYSLEXIE V DOSPĚLOSTI - VYBRANÉ PROBLÉMY - Jana Swierkoszová
NÁROČNÁ CESTA K AUTENTICITĚ A EMPATII V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH: ROLE REFLEXE PŘEDSUDKŮ - Jan Vaněk
STRUKTURA UČEBNICE A SOVÁKOVY BIOLOGICKÉ TYPY UČENÍ ANEB KDYŽ TVŮRCI UČEBNIC ZAPOMÍNAJÍ NA ŽÁKA - Tibor Vojtko
SOUČASNÉ SVĚTOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH - Eva Vondráková

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002174988&local_base=CNB