Raná péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením

Autor/ka
Ivana Kmínková
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice rané péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001277664&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009