Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením : zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP

Autor/ka
Eva Sobotová
Iva Jungwirthová
Martina Péčová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Autorky se zabývají problematikou výchovy dítěte s kombinovaným (vícečetným)

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001167570&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 16, č. 2 (2008)