Psychosociální aspekty sluchového postižení

Autor/ka
Miloň Potměšil
Petra Potměšilová
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Marian Groma
Jitka Vítová
Radka Horáková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

<p>Publikace nahlížející na problematiku sluchově postižených z hledisek sociálních a psychologických. Jedna z dílčích kapitol je věnována problematice osvojování jazyka a způsobů komunikace u dětí slyšících a neslyšících.</p>
<p>Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file//38961/pdf.</p&gt;

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002119533&local_base=NKC