Proměny primárního vzdělávání v ČR

Autor/ka
Vladimíra Spilková
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kniha vychází z empirických výzkumů a analyzuje klíčové reformní tendence v oblasti primárního vzdělávání v posledním desetiletí. Ukazuje, jak se změnilo pojetí školy jako celku, cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí i každodenní život školy (proměny v oblasti metod a strategií výuky, komunikace a klimatu ve třídě, způsobů hodnocení žáků apod.). Pozornost věnuje i alternativním a inovativním přístupům ke vzdělávání a hodnocení mladších žáků, otázkám integrace žáků s postižením apod.

Spilková, Vladimíra a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 311 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-942-9.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001490583&local_base=NKC