Před obrazovkou : kolik času je "moc"?

Autor/ka
Kateřina Lipinská
Jiří Zajíc
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice mediální výchovy v kontextu rodičovské odpovědnosti (Mediální gramotnost je nezbytným předpokladem jak pro schopnost orientovat se v dnešním světě, tak k výchově dětí a dospívajících.

Související obsah

Další informace k tématu mediální výchova apod. naleznete ve videorozhovorech:

KALISTOVÁ, Kateřina a SIRIUS. O vlivu televize na dětské diváky. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 05. 03. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=QRLd_9FwxA4.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351328&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 41, č. 7-8 (2011)