Pomůcky pro všechny děti, aneb, Radujme se při češtině

Autor/ka
Simona Pišlová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou didaktických pomůcek pro výuku češtiny vhodných pro intaktní i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ukázky didaktických pomůcek pro výuku češtiny, které si děti samy vyrobily. Pomůcky, které mohou využívat intaktní děti i děti se speciálními vzdělávacími potřebami - pravopisná sbírka listů, obrázkové domino, písmena na víčkách. Příklady cvičení s vytvořenými pomůckami - veselé diktáty, vlajky a slova, želva a ježek, přísloví, motanice.

Pišlová, Simona. Pomůcky pro všechny děti, aneb, Radujme se při češtině. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(3), s. 241-247. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001416785&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 3 (2012)