Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově

Autor/ka
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Kateřina Hádková
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek ve sborníku k problematice handicapovaných studentů na UK.

Hádková, Kateřina a Šiška, Jan. Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově. In Vysokoškolské studium bez bariér. Handicap 2007. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 15-18. ISBN 978-80-7372-314-9.

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Vysokoškolské studium bez bariér. Handicap 2007