Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Irena Borkovcová
Jan Průcha
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace je určena především ředitelům mateřských škol a představitelům vzdělávací politiky (zřizovatelům, vládě), ale stejně tak dobře může posloužit učitelům mateřských škol a studentům vysokých škol. Může čtenáři pomoci pochopit smysl, účel a podstatu současného předškolního vzdělávání a především jej přivést k možnostem jeho systematického zkvalitňování. S postupující globalizací se více než před tím oceňuje výměna informací mezi zeměmi, která pomáhá využívat příklady dobré praxe a modifikovat je v národním měřítku.

SYSLOVÁ, Zora, BORKOVCOVÁ, Irena a PRŮCHA, Jan. Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 213 s. ISBN 978-80-7478-354-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002567846&local_base=NKC