Nečekaná diagnóza u třináctileté pacientky s břišní lymfadenopatií a B symptomy

Autor/ka
Lucie Cingrošová
Lenka Mrázková
Marcela Dvořáková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Předkládáme kazuistiku třináctileté pacientky somálského původu, která byla přijatá na naše pracoviště pro měsíc trvající B symptomy a prokázanou břišní lymfadenopatii jako suspektní lymfom. Vstupní vyšetření prokázalo pozitivitu Mantoux testu, přestože pacientka nepodstoupila BCG vakcinaci. Histopatologické vyšetření bioptované ileocékální uzliny potvrdilo zánětlivý granulomatózní proces s kaseózní nekrózou, mikrobiologické vyšetření včetně klasické kultivace prokázalo Mycobacterium tuberculosis.

Zdroj dat
http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201005-0010_Necekana_diagnoza_u_trinactilete_pacientky_s_brisni_lymfadenopatii_a_B_symptomy.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 5 (2010)