Náhradní rodinná péče v teorii a praxi

Autor/ka
Barbora Hendrychová
Jan Sovadina
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou náhradní rodinné péče z teoretického i praktického hlediska.

Hendrychová, Barbora a Sovadina, Jan. Náhradní rodinná péče v teorii a praxi. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. s. 15-19. ISBN 978-80-7248-755-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001447886&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010, Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012