Možnosti a perspektivy kvalitativní analýzy životních drah mladých dospělých s postižením

Autor/ka
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Camille Latimier
Šárka Káňová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

V rámci výzkumného projektu Quali-TYDES (Cesta životem) prezentují autoři článku analýzu životních cest mladých dospělých s

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 23, č. 1 (2013)