Masturbační projevy v časném dětství a jejich diferenciální diagnostika

Autor/ka
Iva Příhodová
Lydie Koumarová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Masturbace je u malých dětí poměrně častá, má své typické projevy s překřižováním dolních končetin, rytmickými pohyby pánve, zvukovým doprovodem a pocením. Protože nedochází k přímé manipulaci s oblastí genitálií, mohou být masturbační projevy mylně hodnoceny jako epileptické záchvaty, paroxysmální dyskineze nebo abdominální bolesti. Správné rozpoznání příznaků může dítě ušetřit náročného vyšetřování a neindikované léčby (např. antiepileptiky). Autorky uvádějí dvě kazuistiky s typickými projevy dětské masturbace.

Masturbation in young children is relatively common being typically manifested by leg crossing, rhythmic pelvic movements, accompanying noises, and sweating. Since there is no direct manipulation of the genitalia, signs of masturbation can be mistakenly interpreted as epileptic seizures, paroxysmal dyskinesia, or abdominal pain. Correct recognition of symptoms can spare the child from undergoing complicated examination procedures and unindicated treatment (e. g., antiepileptics). The authors report two cases with typical manifestations of childhood masturbation.

Zdroj dat
http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200902-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 2 (2009)