Lidé s těžkým a vícečetným postižením ohroženi diskriminací napříč Evropou

Autor/ka
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Kateřina Hádková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek Jana Šišky na konferenci k problematice inkluze a diskrimnace lidí s rozličnými druhy

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Sborník příspěvků iniciovaných mezinárodními "double" konferencemi Vysokoškolské studium bez bariér a Handicap v letech 2009 a 2010