Léčba dětí s akutní lymfoblastickou leukémií v České republice v první dekádě 21. století

Autor/ka
Jan Starý
Jaroslav Štěrba
Vladimír Mihál
Bohumír Blažek
Yahia Jabali
Zdeňka Černá
Daniela Procházková
Jiří Hak
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Ester Mejstříková
Jan Zuna
Iveta Janatová
Ondřej Hrušák
Jan Trka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V letech 1996-2002 byly děti s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) léčeny v České republice podle protokolu ALL-BFM 95. Pravděpodobnost přežití do selhání (EFS) byla 73,1% a celkového přežití (OS) 80,8%.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/579259-Xx-konference-detskych-hematologu-a-onkologu-ceske-a-slovenske-republiky.html