Kyberšikana - Michaela Svatošová — Stresory spojené s dětmi - Lucia Vašková

Autor/ka
Česká televize – Sama doma
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovory a odpovědi na dotazy diváků pořadu Sama doma, tentokráte na dvojici témat, přičemž prvním z nich je problematika kyberšikany, tématem druhým pak psychické stresory v průběhu těhotenství a péče o dítě jako takové.

Začátek relevantní části videozáznamu 1: 00:01:35.

Délka relevantní části videozáznamu 1: 00:09:40.