Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU = Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD

Autor/ka
Renée Grenarová
Marie Vítková
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Kolektivní monografie, vydaná v rámci výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity "Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání", o komunikativním přístupu ve výuce cizích jazyků žáky se specifickými poruchami učení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/20619/pdf.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001856855&local_base=CNB