Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe

Autor/ka
Petra Bendová
Kateřina Jeřábková
Veronika Růžičková Stoklasová
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Oblast technické podpory osob se speciálními potřebami je nedílnou součástí moderní koncepce státní politiky a moderně pojaté komplexní péče o osoby se speciálními potřebami. Důležité je si také uvědomit, že oblast technické podpory a volby kompenzačních pomůcek dnes již výrazně přesahuje „pouze" technickou a zdravotnickou dimenzi, ale vstupuje také do oblasti pedagogické, resp. speciálně pedagogické.