Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe

Autor/ka
Petra Bendová
Kateřina Jeřábková
Veronika Růžičková Stoklasová
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Oblast technické podpory osob se speciálními potřebami je nedílnou součástí moderní koncepce státní politiky a moderně pojaté komplexní péče o osoby se speciálními potřebami. Důležité je si také uvědomit, že oblast technické podpory a volby kompenzačních pomůcek dnes již výrazně přesahuje „pouze" technickou a zdravotnickou dimenzi, ale vstupuje také do oblasti pedagogické, resp. speciálně pedagogické. Speciální pedagogové (zejména ti pracující v poradenských zařízeních) by měli být schopni osobám se speciálními potřebami (klientům, uživatelům) poskytnout základní informace při výběru kompenzačních pomůcek, kvalifikovaně jim s jejich výběrem pomoci, popř. doporučit či zprostředkovat kontakt s dalšími odborníky pomáhajících profesí (protetik, rehabilitační lékař, ergoterapeut, audiolog, atp.), je-li porada v oblasti volby kompenzačních pomůcek nad rámec jejich znalostí či profesních kompetencí.

BENDOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1436-8.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/8496114-Kompenzacni-pomucky-pro-osoby-se-specifickymi-potrebami.html