Kochleární implantace a její využití v praxi

Autor/ka
Štěpánka Lauková
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá kochleárním implantátem a jeho využitím v praxi. První tři kapitoly tvoří teoretickou část diplomové práce. První kapitola popisuje problematiku sluchově postižených, klasifikaci sluchových vad a anatomickou stavbu sluchového analyzátoru. Druhá kapitola popisuje složení kochleárního implantátu, historii vývoje kochlearního implantátu a systém kochleárních implantací.

Související obsah

Problematikou sluchového

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/84461/pedf_m