Jinakost postiženého člověka v dialogu [rukopis]

Autor/ka
Marie Severová
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce zabývající se problematikou jinakosti komunikace postižených se zaměřením na jejich jinakost v dialogu.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/83756/3319905