Jak na čtení, psaní, počítání: metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor/ka
Zuzana Pavelová
Stanislava Emmerlingová
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Multimediální nosič
Podrobnosti o dokumentu

Výuková pomůcka v podobě CD-ROMu pro žáky se SPV/SPU.

Pavelová, Zuzana a Emmerlingová, Stanislava. Jak na čtení, psaní, počítání: metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [CD-ROM]. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 2014. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87744-06-2.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002634992&local_base=NKC