Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy [2]

Autor/ka
Martin Kudláček
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Pojem integrace v tělesné výchově - jeho vymezení ve školské legislativě. Problémy v oblasti tělesné výchovy vyplývající z charakteru postižení žáka a náplně školní TV. Specifické podmínky integrace tělesně postižených žáků. Nejčastěji vnímané bariéry této integrace podle zahraničních studií: odborná příprava učitele, nedostatek pomůcek, časová náročnost. Formy podpory integrace v TV. Bariéry v

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001185881&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování, Roč. 14, č. 5 (2008)