Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory

Autor/ka
Hana Skálová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Postoje učitelů, rodičů a zdravých žáků k integraci postižených dětí do běžných tříd. Aby byla integrace úspěšná, je třeba dobře zvážit, o jaký typ a závažnost postižení se jedná. Jiné podmínky vyžaduje integrace tělesně postiženého žáka (potřeba bezbariérového přístupu), jiné integrace mentálně postiženého dítěte (potřeba asistenta nebo menšího počtu žáků ve třídě). Ze zkušeností a názorů učitelů i dětí vyplývá, že snadnější je integrace tělesně postiženého žáka než žáka s mentálním postižením, velmi obtížná je integrace žáků s poruchami pozornosti nebo chování, které narušují výuku i navazování vztahu se spolužáky. Informace o brožuře, kterou připravil Výbor dobré vůle "Jak komunikovat, aneb, Mám spolužáka se zdravotním postižením".

Skálová, Hana. Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory. Týdeník školství, 2012, 20(32), s. 5. ISSN 1210-8316.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001422964&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Týdeník školství, Roč. 20, č. 32 (2012)