Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk

Autor/ka
Vladimír Koza
Petr Cetkovský
Edgar Faber
Roman Hájek
Karel Indrák
E. Ivašková
Ladislav Jebavý
Pavel Jindra
Tomáš Kozák
Jiří Mayer
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Jan Starý
Marek Trněný
Antonín Vítek
Jiří Vorlíček
Pavel Žák
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

S ohledem na vědecký i technický rozvoj v této oblasti byla v zastoupení obou odborných společností autory připravena aktualizovaná verze původního sdělení. V článku uvedená doporučení vychází především ze současné praxe evropských transplantačních center a z dosud publikovaných doporučení Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT). Cílem práce je poskytnout především pracovištím, která transplantace neprovádějí, návod k jejich správné a včasné indikaci v současné době.

Poznámka: Název publikace pro potřeby Odborné knihovny zkrácen. Plný název dokumentu viz citační záznam.

Sedláček, Petr, [et al.]. Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk. Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Klinická onkologie, 2006, 19(6), s. 310 - 316. ISSN 0862-495X (tištěná verze). ISSN 1802-5307.

Doporučení pro rok 2016: Transplantace krvetvorných buněk zůstávají i v současné době (rok 2016) důležitou a nenahraditelnou terapeutickou modalitou především u některých hematologických malignit (90 % všech indikací), ale i řady jiných onemocnění (10 % všech indikací, z toho představují 6 % nenádorová onemocnění krvetvorby a 4 % solidní tumory). Poslední indikační doporučení k transplantacím krvetvorných buněk byla vydána Českou hematologickou a Českou onkologickou společností ČLS JEP v roce 2006. V roce 2016 byla v zastoupení obou odborných společností autory připravena aktualizovaná verze původního sdělení. V článku uvedená doporučení vychází především ze současné praxe evropských transplantačních center a z publikovaných doporučení Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT) z roku 2015. Cílem práce je poskytnout pracovištím, která tyto transplantace standardně neprovádějí, aktuální návod k jejich správné a včasné indikaci, ale také řadu dalších odborných informací vztahující se k problematice transplantací krvetvorných buněk. https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2016-2-14/indikace-k-alogennim-a-autolognim-transplantacim-krvetvornych-bunek-v-cr-v-roce-2016-doporuceni-transplantacni-sekce-ceske-hematologicke-spolecnosti-cls-jep-a-ceske-onkologicke-spolecnosti-cls-jep-58896.

Související obsah

Krví, její funkcí a jejími onemocněními se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Onemocnění krve".

Zdroj dat
http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/6/87.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Klinická onkologie, 2006, 19(6)