Imunologické principy bezpečného očkování dětí

Autor/ka
Vojtěch Thon
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předpokladem úspěšné vakcinace je její bezpečnost. V předchozích letech došlo v České republice z důvodů nedodržení kontraindikací podání vakcín a interakcí očkovacích látek k iatrogenním poškozením dětí, včetně úmrtí. S ohledem na nové imunizační schéma s hexavalentní očkovací látkou doporučujeme bezpečný postup očkování proti tuberkulóze, v souladu s WHO posunutím očkování BCG do druhé poloviny prvního roku věku dítěte. BCG vakcína protektivně chrání i proti aviárním mykobakteriózám. Zavedení neinvazivního vyšetření TREC z krevní skvrny novorozenců by navíc zvýšilo preventivní přístup včasného záchytu imunodeficiencí.

The requirement of successful vaccination is safety. In past iatrogenic injuries of children after vaccination, incl. deaths were documented in the Czech Republic because of vaccine interactions and insufficient respect to contraindications. Therefore we recommend changing of current practice of BCG vaccination considering new immunization schedule with hexavalent vaccine. We advise to postpone BCG vaccination until the second half of the child’s first year of life which is in accordance with the WHO and leads even to the protection of avian mycobacteriosis. Moreover, implementation of TRECs into the newborn screening from dried blood spot would increase the preventive approach to early immunodeficiency diagnostics.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201006-0001_Imunologicke_principy_bezpecneho_ockovani_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 6 (2010)