Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Hana Sedláčková
Lucie Štěpánková
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení pokroků dětí a ukázat, jak provádět diagnostické procesy s cílem naučit se odhalovat silné stránky dítěte a vycházet z nich při rozvoji jeho osobnosti. K problematice hodnocení výsledků přistupují z jiného úhlu pohledu než ostatní autoři známých publikací. Poznatky z vývojové psychologie a pedagogické diagnostiky propojují s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/67182/pdf.

SEDLÁČKOVÁ, Hana, SYSLOVÁ, Zora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 148 s. ISBN 978-80-7357-884-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002375652&local_base=NKC